საქართველო,  ქ. თბილისი, 0179, ჭავჭავაძის გამზ. #37,
კორპუსი 4, სადარბაზო 1, სართული 5, ბინა 10; 37,
მობ; +995-595-46-95-95,
ელ. ფოსტა giorgi@omidcaucasus.ge

იაპონია, ჰიროშიმა, 732-0062, უჰტისავასედა, ჰიგაში-კუ 1-6-3-501,
ვებ გვერდი: www.omidltd.jp